Projectes

L'estil d'aprenentatge i les múltiples activitats que es desenvolupen als Laboratoris TIC están quasi sempre orientats a projectes, així doncs tenim projectes relacionats amb totes les branques que ofertem en funció de les activitats i objectius dels diferents Laboratoris i grups.


Alguns dels projectes en marxa al 2022 son:

Des de el Liquid Galaxy LABDes de el P.E.R.A. LAB


Des de el LleidaDrone LABDes de el Google Developers Group Lleida 


 Més recent Anterior

نموذج الاتصال