Reunions preparatóries d'estudiants universitaris per a les beques Google GSoC 2024

El passat 26 de novembre, i amb la assitència dels mentors nacionals Moisés Martínez, PhD en Intel.ligencia Artificial, i de Víctor Carreras, expert en desenvolupament móvil, es van tenir 6 reunions amb estudiants universitaris de Lleida i Barcelona per alinear projectes per a les beques Google GSoC 2024.

Una bona part dels projectes estaran focalitzats en aplicacions de la robótica i la intel.ligencia artificial al mòn agrícola.

Més recent Anterior

نموذج الاتصال