Informació


Els Laboratoris TIC del Parc Científic de Lleida son una iniciativa del Parc per a desenvolupar activitats tecnològiques de divers tipus orientades tant als professionals del Parc com als ciutadans de la ciutat de Lleida i tothom en general.

El Liquid Galaxy LAB va ser creat a l'any 2011, i està especialitzat en el desenvolupament d'aplicacions i projectes relacionats amb tecnologies de mapes, principalment de l'empresa Google. El Artificial Intelligence LAB creat al 2018 pretén continuar el desenvolupament de projectes relacionats amb el creixent mòn de la Intel.ligència Artificial conjuntament amb les tecnologies emprades als altres dos laboratoris i altres. Inicialment el focus es el de treballar amb les tecnologies d'Assistantes Personals de la firma Google i de IBM.

El LleidaDrone LAB va ser creat al 2016 i es la seu de l'Associació LleidaDrone. Aquí es desenvolupen projectes relacionats amb la tecnologia Drone amb la col.laboració de diferents partners i institucions del sector, i dels altres laboratoris.

نموذج الاتصال